MINA HÄSTAR

Jag har i dagsläget åtta hästar i träning.

Hästarna är i blandade åldrar, raser och på olika utbildningsnivåer.